Academic & Examination Board

 Academic Board

 1. A/Prof Goh Lee Gan
 2. Dr Lee Kwang How
 3. Dr Lim Lee Kiang Julian
 4. Dr Low Sher Guan Luke
 5. Dr Ng Chee Lian Lawrence
 6. Dr Subramaniam Surajkumar
 7. Dr Wee Wei Chieh Nelson
 8. Dr Wong Tien Hua 
 9. Dr Xu Bangyu

 

Examination Board 

 1. Dr Seah Ee-Jin Darren
 2. Dr Chng Shih Kiat
 3. Dr Kwan Yew Seng
 4. Dr Goh Soo Chye Paul